Hvordan står det til med demokratiet i Nærøy i dag?

Jeg trodde politikere skulle lytte til folk.
Jeg trodde de folkevalgte skulle være folkets ombudsmenn.
Jeg trodde det vesentligste med demokratiet var åpen diskusjon.

Skal ikke dette også gjelde i Nærøy?

Jeg forsøkte meg for 2-3 uker siden med et bidrag til et viktig politisk ordskifte i Nærøy kommune. Jeg har nemlig noen begrunna meninger om begrepet “skolekvalitet”, som jeg for øvrig delte i et blogginnlegg allerede i slutten av juni. Og etter Kolvereiddagenes ordførerdebatt mente jeg det passet godt å se mine meninger om dette opp imot noe av det enkelte av ordførerkandidatene sa under den debatten.

Men en så arrogant holdning til meg som innbygger og et sånt, i mine øyne, omfattende kneblingsforsøk som Nærøy Venstres førstekandidat da umiddelbart forsøkte mot meg i kommentarfeltet på facebook hadde jeg aldri trodd jeg skulle oppleve fra en sentral politiker i min egen kommune.

En ting er hersketeknikkene:

  • Avslutningsvis vil jeg advare Øyvind Nordstrand fra å drive offentlig lokalpolitisk skoledebatt i Nærøy.”
  • “…uttaler seg sterkt om tema hvor man selv har sviktende grunnlag for sine vurderinger.”
  • Så betviler jeg at du har like omfattende erfaringer som meg…”
  • Du evner ikke å forstå…”, Du klarer rett og slett ikke å sette deg inn i…”, “Du har heller ikke oppfattet…”
  • du vurderer saken på sviktende grunnlag med utgangspunkt i din manglende innsikt i…”
  • Det er oss som fronter valglistene som har ansvaret for å fronte politikken som velgerne skal ta stilling til.”

Men det som virkelig skremmer meg er holdningene:

  1. Nærøy Venstres førstekandidat vurderer meg som mindre verdt å lytte til i debatten fordi han antar ting om meg.
  2. Nærøy Venstres førstekandidat står ikke for den åpne diskusjonen som er sentral for demokratiet.

Politikere er av folket, og er ikke noen som er hevet over folket og som definerer rett og galt. Ja, de er ofte engasjerte ildsjeler, men en folkevalgt er først og fremst folkets ombudsmann. Politikere skal lytte og ivareta våre interesser, ikke fortelle oss hva vi skal mene. De må selvsagt mer enn gjerne prøve å fortelle hvorfor de mener det de mener. Det kalles diskusjon, og er akkurat det jeg er vant med at demokratiet er bygget på.

Men jeg er innflytter. Jeg er vant med åpenhet og respekt, nesten uansett hvilke holdninger og meninger andre mennesker har. Her opplever jeg mer at sentrale medlemmer av vårt kommunestyre helst ikke vil se eller høre meg.

Jeg vil ikke akseptere at valgkampen føres ved gjentatte forsøk på å få oss til å ikke (ville/tørre/orke) fortelle vår mening. Min opplevelse er at dette er det som kalles knebling.

Slike hersketeknikker minner forøvrig om samme tidsalder som gapestokken, som noen har hatt noen assosiasjoner til tidligere i sommer, i en sak jeg blogga litt om her…

Jeg flytta til Nærøy med familien min i 2012. Vi trives svært godt her, og elsker plassen, naturen og folket! Men noen av våre folkevalgte, samt enkelte demokratiske prosesser i kommunepolitikken i Nærøy, får meg til å lure på om det var en tidsmaskin sånn ca 150 år bakover i tid vi kom flyttende med. Jeg mener å huske det var en helt ordinær flyttebil.

Nå skal jeg legge alle krefter jeg eier og har inn mot slutten av valgkampen – jeg ser det som en særdeles viktig oppgave å prøve å engasjere og få folk til å stemme – bevisstgjøre dem sitt valg. For er det noe jeg mener er helt sikkert i forhold til lokaldemokratiet i Nærøy nå, så er det at vi trenger nytt blod, nye folk og nye tanker inn i kommunestyre og formannskap. Det jeg opplever nå er ikke demokrati for meg!

Øyvind.

– Innbygger og velger.


Les også:

Et politisk KLIKK

Hva er kvalitet i skolen