Et politisk KLIKK!

Ordføreren vår har på mange områder vært en dyktig ordfører i flere år. Men før helga klikka han, slik mange i Nærøy har fått med seg, “liker” på et svært spesielt innlegg relatert til skolestruktur og “kretsgrenser”. Og han signaliserte da med all tydelighet at han likte en publisering som han absolutt ikke burde likt. Dette har han riktignok angra på i etterkant, og beklaga. Og han har moderert sin sympati til å  kun gjelde “deler av” innlegget. Jeg mener likevel at  dette ikke på noen måte er gjort slik at vi kan legge saken bak oss nå! Og som innflytter til Nærøy undres jeg nå veldig over den nesten fullstendige stillhet her i kommunen, rundt et tema som er håndtert, og fremdeles håndteres, meget kritikkverdig av vår fremste tillitsmann. Så kritikkverdig at jeg mener dette bør få konsekvenser også for andre enn fire helt uskyldige men svært uthengte familier i kommunen vår.

Jeg er jo, slik mange vet, en ihuga “kommunikasjonsnerd” med spesialinteresse for sosiale medier. Og for tida har jeg en sterk interesse for lokalpolitisk kommunikasjon. I tillegg er jeg som småbarnsfar meget opptatt av et helt sentralt tema for kommunen, som kommer til å bli vesentlig i forbindelse med årets valg: skolestruktur og kvaliteten på skolen i Nærøy kommune. Med det som utgangspunkt er dette selvsagt et svært interessant case i seg selv. Og sånn sett kan jeg rett og slett ikke la sjansen til å kikke nærmere på dette og mene noe om det sett fra den sida gå fra meg.

Jeg er selvsagt klar over at ordføreren har angra sitt “klikk” og beklaga “at noen kan ha følt seg støtt av dette”. Og jeg forventer derfor nå å få tilbakemeldinger a-la:

“Nå har han sagt unnskyld, så nå må vi vel kunne legge saken bak oss og gå videre?”.

Men jeg mener nå vi bør tillate oss å dvele ved hva som er blitt sagt og gjort av hvem i denne saken. Fordi den viser meg at vi i Nærøy har flere elementer som ikke i det hele tatt representerer de verdier jeg ønsker å stå for. Når elementene blir så omfattende og massive som de har blitt i denne saken, og attpåtil er representert så langt opp blant de som styrer og bestemmer i kommunen vår, må vi stoppe opp og tenke oss om! Det er derfor nå mest av alt som innbygger og medmenneske med de berørte parter i denne saken jeg finner det helt nødvendig å ytre meg. Selv om jeg knapt nok kjenner noen av de som er direkte berørt.

Blemma ordføreren gjorde da han klikka “liker” på torsdagens mye omtalte facebookinnlegg var enorm! Her er det opprinnelige innlegget som “alle i Nærøy har snakka om” et par dager nå:

image

For ordens skyld: Dette ble publisert torsdag kveld, i etterkant av et kommunestyremøte der 3 familier etter søknad fikk flertall for å få ha sine barn ved Kolvereid skole, til tross for at de er bosatt slik at de egentlig skal ha dem ved Foldereid Skole – en av kommunens grendeskoler.

Slik jeg leser denne statusen inneholder den fire hovedmoment:

 • En klar kritikk av at disse tre spesifikke familiene har bosatt seg på Foldereid når de ønsker å ha barna sine på skolen på Kolvereid.
 • En generell misnøye og meget klar kritikk av at folk som bor på Foldereid søker om overflytting av skolested (selv om dette altså gjøres helt i tråd med reglement for hvordan slikt skal søkes om).
 • En klar beskjed fra avsender om at de som ikke vil ha ungene sine på skolen i Foldereid heller ikke er velkommen til å bo der.
 • Og avslutningsvis en tydelig insinuering om at dette handler om at disse tre familiene har bosatt seg på Foldereid av økonomiske grunner, ikke ønsker tilhørighet til Foldereid, ikke ønsker “levende bygder” og ikke bidrar i bygda.

Jeg klarer ikke å finne noe mer innhold eller budskap i statusen enn det. Jeg vil derfor betegne statusen utelukkende som et stygt personangrep og direkte uthenging av enkeltpersoner og eksplisitte familier, inkludert barn. Særlig fordi Nærøy kommune er en liten kommune, svært mange kjenner til hvem dette er snakk om, og den ene av familiene til og med stod fram i media i forkant av kommunestyremøtet med sin sak. Jeg klarer på ingen måte å se på hvilken måte avsenderen av denne statusen i ettertid kan mene at denne statusen bare er kritikk av et system og ikke personangrep, slik vedkommende nå selv skriver på sin facebookstatus:

avsender-forsvarerseg

(Innlegget, som igjen har fått i underkant av hundre “likes”, dog ikke ordførerens denne gang, fortsetter for ordens skyld videre, men jeg har kun tatt med starten her. Og dette ligger ved publiseringstidspunktet for denne bloggen fremdeles offentlig publisert, åpent for alle.)

Tilbake til ordføreren vår, som altså i ettertid har beklaga sin offentlige støtte til statusen som startet denne saken. Det er nemlig flere spesielle forhold rundt det hele som får meg til å stusse litt på hva som egentlig har foregått her og hvorfor.

Jeg reagerer først spesielt på at ordfører Aspli lot sitt “liker-klikk” ligge ute i hele 20 timer før han foretok seg noe eller uttalte seg om saken. I samme periode raste debatten i Nærøy, både på folkemunne og ikke minst i sosiale medier, altså nesten i et helt døgn. Av flere grunner føler jeg meg helt sikker på at Aspli i denne perioden skjønte eller burde ha skjønt at han hadde gjort en tabbe. Kl 10.16 fredag publiserte f.eks Asplis partifelle (og Nærøy Senterpartis tredjekandidat foran høstens kommunevalg) Christoffer Strøm et innlegg på sin facebookprofil der han uttalte seg særdeles kritisk til sin egen ordførers offentlige støtte til et personangrep som dette:

christoffer-del1

christoffer-del2

I dette innlegget linka Strøm til ordførerens facebookprofil på en slik måte at innlegget også havna direkte på facebook-“veggen” til ordføreren. Det er da slik at dette samtidig førte til at ordføreren fikk et varsel om at han “var blitt omtalt” i et innlegg på facebook. Et varsel både direkte i ordførerens facebook og et varsel sendt i en epost til ordførerens epostadresse. Aspli burde da selvsagt ha reagert med en gang, dersom han virkelig mente at han med sitt liker-klikk hadde gjort en tabbe som kunne bli oppfatta som trakasserende av de berørte. Det gjorde han slett ikke.

Det gikk fortsatt flere timer uten at ordføreren kom på banen. Faktisk forble innlegget, inkludert ordførerens like-klikk liggende åpent på nett i mer enn 6 timer etter Strøms kritiske publisering, uten at vi hørte noe som helst fra ordføreren. Og debatten fortsatte å rulle i kommunen. Det var brennhett i sosiale medier i Nærøy, hele fredag, for å si det sånn! 🙂

Men så begynte det å skje noen interessante ting…

“Det tradisjonelle media” kom nemlig på banen. Nærmere bestemt en av Ytterdistriktet tydelige stemmer i NamdalsavisaSturla Nordbøe, som var på pletten med en saklig og fin skildring av saken. Denne ble publisert fredag klokka 17.51, og du kan lese den her dersom du har aID og gyldig abonnement på Namdalsavisa. I artikkelen går det i grove trekk frem at ordfører Aspli vedgår han var litt for rask med å klikke liker på denne eksplisitte statusen, og at han beklager “om noen føler seg mobbet” av hans liker-klikk. Men han presiserer samtidig at deler av statusoppdateringen er han likevel enig i.

Omtrent en time før denne publiseringa av Namdalsavisa skjedde det flere andre ting parallelt som er minst like interessant:

 • Det originale facebookinnlegget som det hele starta med ble sletta fra facebook, inkludert alle likes og kommentarer på det.
 • Strøm sin henvisning til ordførerens facebookprofil i sitt innlegg ble fjerna, slik at dette kritiske innlegget fra SPs tredjekandidat angående SPs egen ordfører ikke lenger var å finne på ordførerens facebookprofil på det tidsapunktet Namdalsavisa publiserte sin artikkel. Redigeringsloggen viser at henvisningen (tag) ble fjerna av Strøm selv, like før Namdalsavisas publisering.
 • Og viktigst – Ordføreren publiserte følgende status på sin facebookprofil:

aspli-beklager

Her forklarer altså Aspli sitt “litt lite overtenkte” liker-klikk ved at han støttet meningen om at kretsgrensene i Nærøy bør bestå og at innbyggerne skal bruke de tilbud som kretsen har og forøvrig bidra i det lokalsamfunnet en hører til. Og han beklager at noen føler seg mobbet av dette.

Da blir jeg, som innbygger i Nærøy kommune, svært lei meg!

Jeg har, for the record, ikke noen som helst tilknytning til noen av de berørte familiene i denne saken, kjenner dem knapt. Jeg både bor og akter å fortsette å bo på Kolvereid, og ha barna mine i skole her. Det vil derfor aldri bli relevant for meg eller mine barn å komme i en tilsvarende situasjon, der vi søker overflytning til annen skolekrets. Likevel kjenner jeg nå langt inn i hjerterota at dette opprører meg! Det ser ut til at vi i samfunnet vårt her i Nærøy har noen holdninger som nå må bekjempes med alle krefter. Og jeg er oppriktig lei meg for at vi tydeligvis har en ordfører som ikke umiddelbart legger seg paddeflat når han driter seg regelrett ut og tramper på familier og enkeltmennesker blant sine innbyggere, slik han så definitivt har gjort her. Heldigvis er jeg selv ikke berørt av denne saken, slik at ingen kan kalle meg hårsår, slik de berørte selv har blitt langt på veg kalt når de har ment noe av det jeg prøver å få frem her! For eksempel når de har forsøkt å svare på denne “forklaringen” fra Aspli.

Jeg finner ikke et eneste sted i den mye omtalte “statusen” som Aspli altså fortsatt (!) “liker deler av” at den ytrer noen som helst mening om kretsgrenser, prinsipper eller regler. Som jeg pekte på innledningsvis handler den BARE om menneskene, og at DE burde gjort ting annerledes og at når de ikke har gjort det er de ikke ønsket i grenda. Det er og blir en grov status som henger ut konkrete mennesker og deres familier. Og bare det. Likevel påstår altså ordføreren fremdeles i sin facebookstatus og i avisa at han støtter deler av statusen. Dette legitimerer da samtidig deler av “trakasseringen”, og jeg lurer veldig på hvilke deler det er snakk om!

Her ser det ut til at man på fredag forsøkte å vente i det lengste uten å foreta seg noen ting. Deretter, da Nordbøe fra Namdalsavisa banka på døra, har man forsøkt å rydde opp så godt det lot seg gjøre, både i egne (og andres?) facebookprofiler. Og man har beklaga at “noen kan har følt seg støtt”, samtidig som man har holdt fast ved det politiske aspektet og fortsatt å fronte et politisk syn som på det tidspunktet overhodet ikke var relevant for denne saken lenger.

Den stadig gjentatte støtten til det “politiske aspektet” som Aspli på en eller annen måte klarer å lese ut av den opprinnelige statusen overskygger hele beklagelsen for min del! Her settes valgkamp og statuering av politisk syn foran alt. Også foran medmennesker.

 

Dette er dessverre for meg ikke i det hele tatt synonymt med å legge seg flat og beklage! 

 

Etter et slikt politisk KLIKK som dette, burde ordføreren ha gjort følgende:

 • Slettet sitt likerklikk fra denne statusen med det samme han var blitt oppmerksom på tabben.
 • Så raskt som overhodet mulig i en kortfattet offisiell uttalelse, gjerne på sin facebookprofil, både ta aktiv og tydelig uforbeholden avstand fra HELE den aktuelle statusen og den holdningen den representerer, samt i samme uttalelse bedt alle de aktuelle familiene om unnskyldning for å ha kommet i skade for å uttrykke sympati med direkte personangrep. Også dette totalt uten forbehold eller (bort)forklaringer av noe slag!
 • Ringt rundt til samtlige berørte familier og beklaget det hele, igjen uten forbehold eller bortforklaringer av noe slag.
 • Reist hjem til sin seng og grått en skvett!

Deretter kunne valgkampen ha fortsatt etter noen dager. – Nå blir det bare trist!

Jeg kommer sikkert til å angre på at jeg i det hele tatt engasjerte meg og blogga min mening i denne saken. For jeg føler jo på meg at temaet skoler, grender og tilhørighet som berøres her, er så fryktelig betent for tiden, at her kan det finnes folk som skyr svært få midler for å fronte sitt syn og få frem sin mening. Men som innbygger i Nærøy kommune, mener jeg vi i allefall ikke kan sitte stille og godta slik oppførsel av kommunens fremste folkevalgt. Derfor stiller jeg meg delvis til hugg nå og skiter i både Jante, bygdedyr og andre ulumskheter som måtte komme snikende. Mest fordi vi har noen medborgere i kommunen vår nå som fortjener at også noen andre enn dem selv tør og orker å gjøre dette i offentligheten. Det er nok stillhet nå, og jeg håper det er flere enn meg som orker å reagere. 

En ting er et noe overilt liker-klikk. Det kan skje, og det kan man unnskylde!

Men da må man gjøre akkurat det, så fort som mulig. Og samtidig markere sterk avstand fra hele innholdet i et slikt grovt innlegg. For innlegget har et klokkeklart budskap, som ordføreren overhodet ikke kan tillate seg å støtte en eneste liten mikrodel av. Men han gjør altså det fortsatt. Da er han ikke MIN ordfører!

-Øyvind

 

PS: Jeg er en ihuga tilhenger av åpenhet, og finner det derfor avslutningsvis i dette innlegget nødvendig å informere om at jeg er medlem av Det Norske Arbeiderparti. Dette fordi jeg vet at slike opplysninger alltid er relevant å ta med i slike sammenhenger, og fordi Nærøy Arbeiderparti er det største opposisjonspartiet til Senterpartiet i kommunepolitikken i Nærøy. Dette har dog ingen ytterligere relevans i denne sammenhengen. Jeg har i min politiske karriere bare vært til stede på ett eneste medlemsmøte, og Nærøy Arbeiderparti har selvsagt ingen verdens ting med noe som helst av dette innlegget å gjøre. Dette er mine egne personlige meninger, satt fram fordi jeg mener det er helt nødvendig for samfunnet vårt!

Comments (14)

 1. Pingback: Har vi egentlig demokrati i Nærøy? | oyvinord.no

 2. Silje Simble Wennevik

  Jeg har absolutt ingenting i mot noen av partene i denne saken, kjenner Snorre m/fam via barna, og hele familien er kjempeherlig. Samme med Robert og hans familie, som jeg har kjent hele mitt 20 år lange liv.

  Men det jeg ikke helt skjønner (jeg velger nå å stå helt nøytral i saken) er at ordføreren burde gå av fordi han trykka “like” på en status. Altså, folkens…. En FACEBOOKSTATUS. Det er jo helt absurd! Facebook har blitt til en “mellom-mann” for folk. I stedet for å møtes ansikt-til-ansikt, så velger folk å ta det over facebook, og det er trist. Mennesker som bor i samme bygd, som skal ta vare på hverandre går heller på facebook å slenger ut ditt og datt om hverandre. Jeg skulle gjerne ønsket at jeg kunne gjort hele verden perfekt og at alle var venner – dessverre har jeg ikke den makten.

  Og sånn er det med ting som blir skrevet i stedet for sagt, ord blir misforstått, folk blir misforstått, folk blir sure, også tjohei! Så er vi i gang (Og nei, nå er det ikke en spesifik part i denne saken jeg sikter til, men alle parter i konflikter generelt)
  Det jeg vil frem til med dette (selv om det ble litt klossete skrevet), er at facebook er ikke riktig media å gå gjennom. Internett generelt er ikke måten å få løst noe på! Skal man klare å bli enige, eller i allefall til en viss grad prøve, så er det den gode gamledagse måten å gjøre det på. Møt hverandre, ha en form for megling! Uten at hele facebook er tilstede. Bygdadyret vokser seg større og større, og facebook er største næringskilden den har.

  Reply
  1. Snorre Tørriseng

   Hei Silje

   Du har så rett: Facebook er ingenting uten innhold. Men vi er alle ansvarlige for hva vi fyller Facebook med; uthenging for eksempel, eller mobbing av godt etablerte familier i bygda, som ikke har bedt om denne oppmerksomheten og som levde et fantastisk godt liv i bygda helt til torsdag kveld da drømmene våre ble knust.

   Hvis man er klønete og skriver noe annet enn hva man “egentlig” mener, da skal man ha det uskrevet. Hvis man “egentlig” liker bare litt av noe som blir sagt, da skal man ikke like det.

   Avsender kan aldri vite hvordan mottaker “egentlig” oppfatter det du gjør, derfor lærer vi bort nettvett til våre barn og unge. Derfor er vi nøye med å lese to ganger det vi skriver før vi trykker “enter” når vi er varme i hodet. Men for å lære nettvett, må man ha vett og vite hva folkeskikk er!

   I denne stygge saken handler det ikke om et “Hallo, bare en Facebook-status”, Silje. Det handler om at det første som ble skrevet traff oss midt i magen, midt i hjertet og midt i ansiktet:

   – “Hvorfor i all verden skulle vi bosette oss i bygda?”
   – “Vi er ikke interessert i tilhørighet og levende bygder.”
   – “Vi kommer til Folla av økonomiske årsaker.”
   – “Vi bidrar ikke til bygda DERES”.

   Hva faen Silje? Ser du ikke hva dette gjør med dattera mi på 11 år? Ser du ikke hva dette gjør med familien på Rokka som ikke engang har fått pakka ut sakene sine enda, før de blir hengt ut? Ser du ikke at vi ikke lenger kan delta i lysløyperenn på Foldereid? Ser du ikke at vi har fått begrenset våre liv og muligheter i bygda? Tror du vi tør å dra på fest, for å risikere at noen som har tatt en for mye skal fortelle oss hvordan alt “egentlig” henger sammen…

   Jeg er så enig med deg i at Facebook ikke er arena for dette, men det var nettopp på Facebook at Robert valgte å henge oss ut. Det var nettopp her at 100 stykker kastet seg med på bølgen av “Ja, dette er jeg sååå enig i” – gjerne sagt på innpust. Det var nettopp her at ordføreren kastet seg med i lynsjestemningen mot oss, fordi han “egentlig er enig i at vi skal bidra der vi bor”.

   En “liker” kan bety ingenting – en “liker” kan bety alt:
   – En KLOK ordfører ville ha lest Roberts status og tenkt “dette er ikke bra for de som rammes”.
   – En tenkende ordfører ville ha skrevet en kommentar til statusen som hadde sagt noe om hvor stygt dette angrepet var.
   – En ordfører som skal stå opp for ALLE innbyggere ville ALDRI i verden ha trykket liker på noe som gir næring til trollene.
   – En ordfører som har skjemt seg ut, burde ha tatt kontakt med HVER OG EN av oss og unnskyldt seg personlig for at han ble for heit i toppen.

   Det han i stedet gjør er å snakke politikk når vi snakker mobbing. Han legitimerer at facebookstormen raser i bygda ved at han ikke tar ansvar og avstand fra MOBBINGEN her..!

   Vi har ENDA ikke hørt noe fra mannen, Silje – derfor bør han gå.

   Vi er også veldig leie for at du også liker dette, Silje – selv om det bare er et KLIKK for deg. Selv om du ikke legger noe i at du liker dette. For oss er det ensbetydende med at du ikke liker oss, at du ikke vil ha oss her, at du – som din ordfører – synes det er greit å ofre oss 19 levende medmennesker MED følelser for at “det dreier seg om å kjempe for grendeskolen” som Robert så taktløst sier det i avisen i dag.

   Jeg vil ALDRI la vær å gripe inn om du eller dine skulle bli mobbet – til det er mobbing alt for alvorlig, Silje!

   Reply
  2. ؘyvind Nordstrand (Post author)

   Hei Silje, og takk for din kommentar.

   Facebook er i dag ikke “ubetydelig” eller et medium som vi ikke kan ta seriøst. Facebook er norges største medium, og ingen lekeplass. Slett ikke for en sittende ordfører. Media er ofte helt riktig sted å belyse problemstillinger og ta opp saker. Særlig for en sittende ordfører. Og særlig i en valgkamp. Da er facebook, enten du vil eller ikke, ofte ypperlig kanal å bruke til å formidle sitt budskap til riktig målgruppe til riktig tid. Ordfører Aspli har vært dyktig til å bruke facebook til dette i valgkampen hittil. Men nå har han trakka langt over en viktig strek. Mer om det nedenfor.

   Ordføreren kan i den forbindelse selvsagt ikke tillate seg å bare forholde seg til sine ytringer på facebook når han ikke er på jobb som ordfører, slik han påberoper seg en slags rett til i dagens utgave av Namdalsavisa. Faktisk tvert imot! Akkurat dette kommer jeg tilbake til i et senere blogginnlegg.

   Det at “noen” ytrer “noe” i offentligheten er underlagt både lovverk og normer. At en sittende ordfører ytrer noe på facebook er akkurat like offentlig, viktig og sterkt som at han publiserer det samme i en avis. Eller på TV… Og det må tas like seriøst. Det har dessuten mye større nedslagsfelt og har potensiale til å nå mange flere enn de avisene det er relevant for en ordfører å bruke i vårt distrikt. Det er også viktig å være obs på at slike offentlig publiserte ytringer er mye mer bindende og forpliktende enn at han “nevner” det til noen eller ytrer det muntlig. Fordi det lett kan dokumenteres.

   En blogg som dette er også et medium som når mange og må tas seriøst. Hittil har 2000 personer lest dette blogginnlegget. Det tallet øker nå veldig! Jeg antar at minst 1500 av disse som har lest det er personer med stemmerett som er bosatt i Nærøy kommune. Ingen avispublisering når i nærheten av like mange relevante lesere så effektivt! Dette virker det som Aspli undervurderer ved at han ikke tar til motmæle og kommer på banen med noen kommentar til dette i det hele tatt.

   Jeg er helt enig med deg i at det er trist at “Mennesker som bor i samme bygd, som skal ta vare på hverandre går heller på facebook å slenger ut ditt og datt om hverandre.” I denne saken er det slik jeg ser det tre parter som har gjort akkurat dette:

   1: Først en publisering fremsatt av en privatperson som angriper konkrete, lett identifiserbare personer og familier i bygda si, slik jeg viser til i blogginnlegget. Angrepet er grovt og krenkende.

   2: Deretter henger svært mange sambygdinger seg på ved å publisere at de støtter hans grove personangrep.

   3: Og viktigst for meg i denne sammenheng, og altså svært alvorlig slik jeg ser det: Deretter publiserer ordføreren at han også støtter dette.

   Da er det både lov og på sin plass at de som ble angrepet her i ovenfornevnte tre punkt også får mulighet til å forsvare seg i samme medium. Jeg er dog obs på at ordbruken til de som desperat føler seg dolka i ryggen ikke hele veien har vært saklig og velformulert. Men jeg velger å overse dette ettersom jeg bare så vidt klarer å se for meg den desperasjon slike massive og omfattende personangrep fra “et stort flertall av sine sambygdinger”, samt kommunens ordfører fører til.

   Dersom ordføreren bryter lovverket som regulerer hva man har lov å ytre og ikke (eller i allefall sine egne politisk vedtatte etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nærøy kommune) ved å publisere noe ved et uhell, må han selvsagt så raskt som mulig rette dette opp og beklage det uten forbehold. Ikke bruke mye energi og tid på å forklare og bortforklare. Det er dette jeg mener han i stort monn har gjort i denne saken. Også i dagens avis. Og dermed setter han politiske motiv og valgkamp FORAN medmennesklighet. Det kan ikke en sittende ordfører tillate seg, selv om det er valgkamp. Da gjør han ikke jobben sin som ordfører.

   At dette har foregått på facebook (“En FACEBOOKSTATUS. Det er jo helt absurd!”) er ikke relevant i det hele tatt. Hverken jeg eller de berørte parter mener at “ordføreren bør gå av fordi han klikka liker”. Men jeg tolker at familiene som er uthengt i denne saken i sitt utspill i Namdalsavisa i dag hevder at ordføreren bør gå av fordi han både har publisert en offentlig støtteerklæring til grove personangrep. Og fordi de mener at han på ingen måte har lagt seg flat og beklaga den enorme påkjenninga og ulempa dette har ført til for de berørte. Tvert imot hevder ordfører Aspli fortsatt (ref Namdalsavisa lørdag) at han støtter deler av den opprinnelige statusen det er er snakk om. Og på direkte spørsmål fra Tørriseng om hvilke deler av statusen dette er snakk om (og fra meg i denne bloggen) velger Aspli å ikke svare.

   Jeg tenderer nå til å være enig med familiene som står frem i dagens avis at Aspli gjennom sin framferd i denne saken ikke fremstår som en jeg har tillit til som ordfører. Jeg har tiltro til vårt demokrati. Og jeg håper og tror derfor nå at vi har et sittende kommunestyre som også ser sitt ansvar i nå å vurdere om de kan ha tillit til ordføreren så lenge han ikke rydder opp i dette.

   Jeg legger merke til at en rekke ytringer og publiseringer på facebook som det siste døgnet fremstiller avsenderen av den opprinnelige statusen som “offer” nå får mange støtteerklæringer fra folk på facebook. Jeg ber deg være oppmerksom på at dette nå fremstår som en underkjennelse av at de egentlige ofrene (de som ble hengt ut grovt i den opprinnelige statusen) skal ha rett til å føle seg krenket.

   Jeg har selv opplevd (dog milde) personangrep og beskyldninger fordi jeg skriver det jeg gjør. Det har blitt offentlig fremsatt påstander omhandlende meg som jeg ikke har fått tilgang til å svare på, kun lese. Facebookvenner av meg har klikka “liker” på slike “angrep”. Og listekandidater fra Senterpartiet har klikka liker. En melding sendt på twitter som nevner meg og viser til en slik offentlig, men ukommenterbar facebookstatus som omtaler meg en rekke ganger, er også blitt favorittmarkert. Dette kan man godt si er uthenging av meg. Og det at folk liker og favorittmarkerer det, er på mange måter en kollektiv netthets av meg.

   NB: ovenforstående avsnitt er redigert, da personer som tidligere hadde publisert likerklikk og favorittmarkeringer på slike statuser angående meg nå har slettet sine “likes”. Kanskje etter å ha blitt mer bevisst på effekten slike “små” klikk faktisk kan ha. Kanskje etter å ha lest denne bloggen med kommentarer…

   Slike likerklikk og favorittmarkeringer er offentlige meningsytringer som støtter opp under, og langt på veg legitimerer en form for kommunikasjon vi ikke kan finne oss i. Dette kan ikke bagatelliseres med at “facebook er jo bare lek og fjas”. For det er det ikke. Men dette biter ikke på meg. Jeg er ingen offer.

   Det ordføreren burde gjort frem til nå, har jeg forklart grundig i dette blogginnlegget. Hva han bør gjøre nå er i tillegg å umiddelbart stoppe den vedvarende “underkjennelsen av at de berørte familiene skal ha rett til å føle seg grovt krenket.” Han bør gå ut klart og tydelig i alle kanaler og legge seg HELT flat. Og gi klar beskjed til de som fremdeles henger seg på “sutring” og klaging om hvor feil dette er blitt fremstilt av de uthengte familiene. Han må uten forbehold anerkjenne familienes rett til å føle seg både krenktet og svært dårlig behandlet av sin ordfører – altså av ham selv. Husk at han, slik jeg forstår det, fremdeles ikke har vært i kontakt med noen av dem. Det er en grov og alvorlig forsømmelse av sin ordførergjerning, etter en så stor blemme! Han fremstår ikke som interessert i å gjøre jobben som ordfører. Kun drive det han mener er politisk valgkamp. Og i denne sammenheng kamp for grendeskolene. Men dette handler på ingen måte om grendeskoler! Jo lenger tid det går, jo sterkere blir jeg i min mening om at dette må kommunestyret gjøre noe med. Men det kan hende at det for disse familiene allerede er for sent.

   Bygdedyret er svært nå. Det vokser på facebook. Det må avlives i offentlighetens lys. F.eks.på facebook. Det hjelper ingenting med interne møter “mellom partene” slik du foreslår. Bare gjennom at vi som ser galskapen fra utsiden tør og orker å si fra nå, kan vi klare å samle Nærøy til ETT rike. Men jeg ser neimen ikke mange slike røster. Hverken blant menigmann eller blant politikere. Det er skuffende.

   Selvsagt angrer jeg på at jeg engasjerte meg i dette. Jeg har jo ingenting med saken å gjøre. Men jeg kan virkelig ikke sitte stille og se på!

   -Øyvind

   Reply
 3. Snorre Tørriseng (@torriseng)

  Anette Laugen: Du sier “min fars ord har blitt vridd på opp og ned i mente. Folk har lest det de “ønsker” å lese ut fra hans uheldige ordlegging.”

  Hvorfor skulle jeg vri på et eneste ord i denne statusen? Jeg tok et bilde av statusen og la ut – man trenger ikke å vri på noe som helst. Vi er fire familier i Folla som har barn på Kolvereid skole. Hvem andre skulle din far henge ut enn oss da? Tror du ikke vi kjente oss igjen? Tror du ikke vi fikk sjokk når vi leste dette om oss?

  Jeg skal love deg en ting Anette Laugen: Dette ER mobbing! Dette er en så jævlig mobbing at vi nå sitter her og har fått ødelagt alt av trivsel og glede ved å bo her. Vi spør oss selv, må vi flytte herfra nå?

  Vi kjenner fortvilelsen så jævlig tungt i magen når vi kjenner blikkene fra de som er EKTE bygdefolk. Flere av oss har felt tårer – mange tårer over det du så enkelt kaller “uheldig ordlegging” eller et “vindpust”. Du har frekkhetens nådegave når du våger å tåkelegge det din far har satt igang, med å beskrive hva “ekte mobbing er”. Skulle vi ha venta på at mobben på 100 likere fra Foldereid kom å holdt hodet vårt under vann før vi kan kalle det mobbing i deres øyne?

  Tror dere at mine barn forstår at dette er “kjemping for grendaskolen” når de ikke føler seg ønsket i bygda lenger? Den ENESTE bygda de har bodd i hele sitt liv?

  Du bør bøye hodet i skam for at du forsvarer det din far har satt igang. Men det er jo ikke så rart at du har energi til å fortsatt kjøre over oss, du har jo ordførerens velsignelse…

  Jeg skal gjenta meg selv: Takk skal dere faen meg ha!

  Reply
 4. Anette Laugen

  Alt ble bare smalt nedover her nå, så jeg skriver heller svar i en ny kommentar.

  Håper du er så heldig at du får tilgivelse av andre for å endre din ordlegging. Det ser ikke ut som at Robert/pappa og Steinar er like heldige. Men vi på “den ene siden” får vel prøve å stå stødig sammen igjennom denne stormen som har blitt skapt av et lite vindkast.

  Reply
  1. Gunnar Hemming

   Mye kan skjule seg bak, og mye kan leses ut av et lite vindkast, Anette.

   Reply
  2. ؘyvind Nordstrand (Post author)

   Da Anette, har jeg altså gjort to ting:

   Jeg har på din oppfordring i dette blogginnlegget endret “den opprinnelige “mobbestatusen””
   til “den mye omtalte “statusen””.

   Dessuten har jeg endret “Denne offentlige mobbingen” til “disse offentlige personangrepene” i en tidligere kommentar jeg hadde lagt ut på facebook.

   Har du nå noen kommentarer eller synspunkt til det jeg faktisk skriver og mener i denne bloggen? Altså til min gjennomgang av saken (hva ble sagt og skrevet av hvem når), samt min vurdering av at vår sittende ordfører har handlet svært klanderverdig?

   Jeg tar gerne imot synspunkt og vurderinger fra deg, for du ser ut til å være en person med mye på hjertet!

   -Øyvind

   Reply
   1. Anette Laugen

    Hei Øyvind. Jeg takker for at du tok min oppfordring og omformulerte et begrep jeg mener blir alt for mye misbrukt.

    Vi mennesker kan ikke alltid være enig i alt. Jeg har sagt det jeg har ønsket å si hva denne saken angår 🙂

    Reply
 5. Gunnar Hemming

  Takk til Snorre for å stå rakrygget og være tøff nok til både å reagere på det opprinnelige innlegget og også for ta tak i en lettvint “politisk” unnamanøver fra Steinar. Takk også til deg, Øyvind, for å bruke tid på å redegjøre for hendelsesforløpet og komme med velfunderte ytringer om saken. 100% støtte fra undertegnede.

  Reply
 6. Anette L

  Kan du ikke fortelle en gang til hvor i det er nevnt navn og hvor det mobbes hen i Robert sin mye omtalte status?! Ja, jeg kan gå med på at statusen kanskje kunne vært ordlagt annerledes, og ja, det var kanskje kvast skrevet, men at du velger å kalle det her mobbing, det er for meg HELT uforståelig og direkte skammelig.

  Jeg tror ikke du eller andre medborgere i denne kommunen har en forståelse for hva mobbing er, Øyvind Nordstrand! Det virker i alle fall ikke slik i de ytringer du og mange andre har hatt for deg de siste dagene. Det at du og mange andre velger å kalle dette her for mobbing, er rett og slett en stor skam overfor de som faktisk blir mobbet hver eneste dag, og de som lever med de konsekvensene av at de har blitt mobbet.

  Det var Snorre Tørriseng som valgte å gå ut offentlig med navn, det ble aldri nevnt et eneste navn i statusen til Robert. Det var Snorre som valgte å blottlegge de aktuelle familiene. Det var Snorres status som startet hetsinga og personangrepene. Ikke mot dem selv, men mot Robert.

  Skal jeg anklage Snorre for å “mobbe” og angripe Robert, fordi SNORRES venner omtaler Robert som både det ene og det andre? Det er det som foregår på Tørrisengs profil som kanskje begynner å ligne på mobbing. Ikke på Roberts. På Tørrisengs profil er Robert omtalt som en “redneck som driter seg ut”, “jævla ……” Altså jeg akter å ikke bruke slike ord en gang, du Øyvind som er så aktiv og flink på Facebook kan vel gå inn å sjekke selv.

  At du velger å fronte deg selv og ditt parti i saken her (du sier at du ikke gjør det, men jeg føler at måten du rakker ned på Steinar forteller en annen historie), får meg til å vende meg bort fra AP, et parti jeg selv har valgt å fronte i mine 6 år som velger, så har faktisk du mistet min respekt og min stemme ved dette valget. Ikke fordi du velger å si meningen din, men fordi du velger å gjøre det på den måten du gjør det på. Gjennom å misbruke et veldig sterkt ord for min og utrolig mange andres del, for de oppvoksende barna og unge sin del.

  Jeg vet ikke om du har vært nødt til å gå med den tunge klumpen i magen på tur til skolen. Være på gråten fordi du ikke vil dra på skolen, for der vet du ikke helt hva som møter deg. Livredd for å ha basseng fordi de større barna holder hodet ditt under vann litt lenger enn du egentlig klarer. Livredd for å sette deg på skolebussen til Kolvereid fordi du vet at slengkomentarene kommer i dag også. Vite at du er heldig hvis du ikke blir slått i løpet av skoledagen. Være nødt til å gjemme blåmerker for foreldrene og klassekamerater i gymmen, fordi du ikke ønsket å “være til bry for andre”. Ønsker ikke plage dem med nok en historie om at man ikke har det bra. Ønsker ikke at foreldrene skal være nødt til å tenke at barnet deres er “mislykket” og blir mobbet. Selvsagt tenkte ikke mine foreldre slik, men som mobbeoffer er de utroligste tanker om sitt eget selvverd plutselig “logisk”. Tanker om at alle hadde hatt det bedre hvis jeg ikke levde og eksisterte. Tanker om hvordan man skal avslutte livet sitt for å skåne seg selv og familien mest mulig. Har du vært der før Nordstrand? Kan du virkelig stå for det du har sagt om at de “berørte partene” blir mobbet? Jeg ser ikke den. Og jeg ønsker ikke at andre skal se den heller. Dette er til deg og de andre som henger seg på. Håper du får en klump i magen nå, og kanskje velger å endre DITT ordvalg. Akkurat som Robert har gått tilbake å endret sitt.

  I dag lever jeg ikke med mobbing, men lever med det å ha blitt mobbet. Det har gjort meg sterk på mange områder, men også skadet meg på enkelte områder. Jeg var veldig heldig, det varte ikke lenge. Jeg hadde tenkt å forholde meg taus i denne debatten, men jeg klarer ikke å forholde meg taus lenger, jeg føler en trang for å uttale meg på vegne av de barna som har blitt mobbet, blir mobbet og de som har tapt kampen mot mobbing. Det er for dem jeg føler at dette må bli sagt.

  Jeg mener det er forkastelig at du og andre rundt om i “hele Nærøy” misbruker et begrep som inneholder så mye følelser for så mange. Ikke rart at barn rundt om i hele Norge roper og skriker om at de blir mobbet så fort at de ikke blir valgt på “riktig” fotballag, når foresatte rundt om kring kaster om seg med dette begrepet.

  Lærere prøver så godt de kan å lære barna forskjellen på mobbing og erting. Dere gjør det utrolig vanskelig for oss å gjøre vår jobb. En jobb som burde vært gjort av de foresatte.

  Reply
  1. ؘyvind Nordstrand (Post author)

   Hei Anette og takk for tilbakemelding.

   Som nevnt på twitter i dag er jeg enig med deg i at det er viktig å bruke begrepet mobbing korrekt. Jeg har ikke noe sted kalt det som har foregått i denne saken for mobbing. Men jeg såg etter din henvendelse at jeg ved ett tilfelle hadde kalla den aktuelle statusen for “mobbestatusen” (i hermetegn). Dette er som nevnt endra og jeg beklager det! De andre gangene jeg bruker dette begrepet/ordet er i direkte gjengivelser av hva andre har skrevet. Hvorfor de har brukt dette ordet får de nesten svare for selv.

   Jeg er også veldig enig i at vi må alle unngå usakligheter og personangrep, noe jeg er fullstendig klar over at også “den andre parten/sida” har vært dårlig/slem med i denne saken, slik du nevner. Dette tar jeg, som deg, avstand fra! Uansett hvilken facebookprofil dette skjer på!

   Bloggposten forøvrig er utelukkende en referering av hva som _har_ blitt sagt/skrevet og ikke sagt/skrevet, samt min vurdering av det _ordføreren_ har sagt/skrevet. Dette slik det går frem av bloggposten. Jeg mener jeg på en saklig måte får frem et hendelsesforløp som ikke er slik jeg mener ordføreren burde gjort dette, samt en forklaring på hvorfor jeg mener det. Å kalle det for “å rakke ned på Steinar” er jeg ikke enig i, men du er selvsagt i din fulle rett til å mene noe annet!

   -Øyvind

   Reply
   1. Anette Laugen

    Jeg henviste ikke kun til bloggen din i mitt innlegg Øyvind. Fredag kl 10.09 på Snorres innlegg:
    ” Snorre: du har min fulle støtte t.o.m i all offentlighet 🙂 Bygdedyret og Jante har jeg null respekt for. Med sin sympatierklæring til denne offentlige mobbingen nærmer ordføreren seg samme “klasse”. Vi er helt nødt til å gjøre noe helt annet enn å “sitte stille i båten” nå. Dette er juridisk overtramp av sittende ordfører. Heldigvis er det snart valg!”

    Her finner jeg ikke noen hermetegn rundt mobbeordet. Og ja, jeg mener dette er å kalle min far en mobber og rakke ned på vår ordfører.

    Jeg føler ikke at jeg vrir på dine ord, mens jeg mener at min fars ord har blitt vridd på opp og ned i mente. Folk har lest det de “ønsker” å lese ut fra hans uheldige ordlegging.

    Reply
    1. ؘyvind Nordstrand (Post author)

     Ah, det var bra du oppklarte det! Takk. Såg på svaret ditt som svar til min bloggpost og skjønte ikke helt hva du mente 🙂 Da beklager jeg selvsagt ordbruken i det innlegget. Har endra den nå. Jeg er fortsatt helt uenig i at dette er å rakke ned på Steinar, men forstår og respekterer at du er uenig.

     Reply

Legg igjen et svar