eksempel1

“Kunden har alltid rett” sa man før. Grunnregel for servicebransje, og leverandører av varer og tjenester til kunder. Jeg mener nå at det minste vi kan kreve er å få… Read more >