Uncategorized

Hvordan står det til med demokratiet i Nærøy i dag?

Norsk_stemmeurne

Jeg trodde politikere skulle lytte til folk. Jeg trodde de folkevalgte skulle være folkets ombudsmenn. Jeg trodde det vesentligste med demokratiet var åpen diskusjon. Skal ikke dette også gjelde i Nærøy?… Read more >

Dersom jeg skal annonsere i et “tidsskrift” i dag…

kamp-mot-facebook

Digitaliseringen av kommunikasjon er kommet langt. Mye lenger enn mange aktører innser og forstår. Men de fleste av våre mediehus har forstått at “noe er veldig annerledes enn før”. Det… Read more >

Innbygger, folkevalgt, ansatt… Den viktige hattebevisstheten!

Stian Aakre fra Nærøy Sentrerparti snakk litt om raushet i sitt innlegg, men hans parti inntar jumboplassen på mitt raushetsbarometer denne gangen!

“Politikerrollen er viktigst” og “Etikkregler knebler ytringsfriheten” uttaler Bjørn Ola Holm i Vikna Venstre i dagens Ytringen. Og jeg mener det er et veldig viktig tema som bringes frem i lyset… Read more >