Det er valg og jeg stemmer på…

Det er mange som har skjønt for lenge siden hva jeg kommer til å stemme på ved årets valg. Jeg kommer riktignok til å opprettholde en mangeårig tradisjon med å stemme på et annet parti enn jeg gjorde ved forrige valg 🙂 Men før jeg forteller hva jeg stemmer vil jeg komme med en bekjennelse og beklagelse.

VALGET-2017

Ved forrige Stortingsvalg stemte jeg Venstre. Det var 148.275 personer som gjorde som meg da og stemte Venstre. Dette førte til at Venstre havnet på 5,2% – i god margin over sperregrensen. Med 5,2% av stemmene endte Venstre opp med 9 mandater på stortinget. Disse mandatene ble den sittende regjeringen helt avhengig av støtte fra for å få til en styringsdyktig tropp. Venstre gikk som kjent (sammen med KrF) inn avtale som støtteparti til en mindretallsregjering bestående av Høyre og FrP. Det er dette jeg vil beklage! Mer om det lenger ned…

Venstre i regjering har ført til noen vedtak som jeg har vært enig i – og ved første øyekast glad for. Et eksempel – som Venstre har fått mye pes for – er kommunestrukturprosessen. At vi ser ut til å få til en sammenslåing av kommunene i Ytre Namdal ser jeg svært positivt på. Men måten dette faktisk er blitt gjennomført på fra starten til nå – sett i litt ettertid – er jeg usikker på om fører til så mye godt samarbeid. Jeg har likevel tro på at våre lokalpolitikere – da særlig (og kanskje viktigst!) i Nærøy og Vikna klarer å ro i land en god kommunestruktur nå – for fremtidens innbyggere i Ytre Namdal! Selv om et sterkt SP vil presse igjennom mulighet for reversering av vedtaket – er det jo først og fremst våre lokalpolitikere som må bestemme seg for om de vil det eller ikke…

Der er selvsagt også andre saker jeg langt på veg har merket at Venstre har vært delaktig i – og sørget for vedtak jeg er enig i. Men alt i alt er det saker som jeg lett vil definere som saker som blir totalt overskygget – dessverre for Venstre – av noe som tross alt er viktigere enn kommunegrenser: FrP har vært i regjering. 

listhaugDet sies – gang på gang – av Venstre-idealister – at det er feil å si at en stemme på Venstre er en stemme på fire nye år med FrP i regjering. Men regnestykket for meg i år blir veldig enkelt. Dersom jeg og 34216 andre av de totalt 148.275 personene – som i 2013 stemte Venstre -hadde stemt noe annet da ville ikke Venstre kommet seg over sperregrensa ved forrige valg. Da hadde vi heller ikke hatt FrP i regjering. Så enkelt er faktisk det.

Greitt nok – da hadde vi trolig heller ikke hatt planer om nye kommunegrenser i Ytre Namdal vedtatt (selv om det slett ikke er sikkert at AP hadde latt de gamle strukturene ligge helt da..).. Og selvsagt en rekke andre saker der Venstre gjennom sin regjeringsstøtte har vært delaktig i å få politikken i god retning. Jeg vet det!

Men hva betyr nå det tross alt i det store bildet?

Langt viktigere enn kommunegrenser er nemlig et medmenneskelig, raust og åpent samfunn, og skikkelig anerkjennelse av vår tids store utfordring: Miljø og klima og det ansvaret vi alle har for det. Med andre ord: Solidariteten til alle mennesker nå og i fremtiden. Et FrP i regjering har rett og slett gjort så stor skade på disse to områdene at kommunestruktur og andre enkeltsaker blir totalt uvesentlig nå!

I år skal jeg ikke gjøre samme tabben. Dette skjønte jeg allerede for et år siden. Jeg vil ikke bidra til fire nye år med FrP i regjering! Da kan jeg ikke stemme Venstre. Dessverre! Noen politiske prinsipper må vike for andre – tross alt – mye viktigere prinsipper.

Men hva skal jeg stemme? Vel…det sier seg selv i år.

Norsk_stemmeurne

Jeg skal stemme på et parti som viser meg at de tenker lenger frem enn en valgperiode – et parti som setter nettopp solidariteten overfor nåtidens og fremtidens mennesker i grunnmuren for sin politikk, og ikke lar dette vike for å få strategiske maktposisjoner eller høyere oppslutning ved valget.

Jeg skiter i at partiet – Miljøpartiet De Grønne – og delvis dermed også jeg – blir angrepet og latterliggjort fra alle retninger med usaklige anklager om hvor tåpelig og lite gjennomtenkt drømmepolitikk dette partiet har. Fordi jeg vet at det ikke er sant. Og fordi jeg tåler slikt lett 🙂

I tillegg har jeg altså fått den æren å bli kjent med en fantastisk person fra Ytre Namdal – som attpåtil viste seg å være utdannet jazzsanger (tenk det!) og som står på toppen av stortingslista til dette partiet for Nord-Trøndelag valgkrets:

ingrid-snapcode-cropped

Ingrid Liland er et navn vi skal merke oss. Jeg vet at hun vil nå langt i politikken. Hun har det som trengs av integritet, mot, saklighet, ydmykhet, oversikt, formuleringsevne og kompetanse på helhetlig og langsiktig tenking som stortingspolitikere trenger. Og det i en alder av 27 år!

En ting er å få en Ytternamdaling og Rørviking på stortinget – for det kan vi faktisk risikere å få nå! Hun kjemper med blant annet nevnte Venstre (og André Skjeldstad) om å komme inn på utjevningsmandat for Nord-Trøndelag! Det kan være litt av en fordel for Ytre Namdal å ha en “egen” representant på Stortinget i den tiden som kommer! Se bare på hva Venstre ser ut til å ha fått til innenfor kommunestruktur, nettopp – iallefall til synelatende – pågrunn av god kontakt med sin nevnte stortingsrepresentant!

En annen ting – og den er nok ennå viktigere: Vi kan få en person som ikke hever seg over innbyggerne som “en som vet bedre”. Hun lytter. Til alle. Bare se de trådene på Facebook som hun har vært aktiv i siste tiden. Eller send en melding til henne på Facebook. Eller Snap. Hun kommuniserer. åpent og ærlig. Men ydmykt og oppriktig interessert! Hun svarer alle og hun viser at hun ønsker å representere. Oss! Jeg vil at Ingrid skal representere oss på Stortinget.

ingrid-i-yn

Men først og fremst altså: Hun setter solidariteten til menneskene NÅ og i fremtiden helt øverst. Fordi det er DET politikken skal handle om.

Og så synger hun jazz da!!! 😉

Godt valg!