Balansert raushet?

Jeg har vært på mitt første kommunestyremøte. Det var ikke hvilket som helst møte… Jeg var nemlig tilskuer på felles kommunestyremøte mellom Nærøy og Vikna kommuner, i anledning den store kommunestrukturdebatten som går. Da fikk jeg lyst til å dele noen inntrykk “på direkten”, noe jeg gjorde på min facebookprofil som en LIVEBLOG fortløpende. Deretter oppstod behovet for å samle det hele og komme med noen meninger om opplevelsen. Så her er:

Mitt første kommunestyremøte
– en rapport fra sidelinja under fellesmøtet mellom Vikna og Nærøy 4. mai 2016:

Videre innhold:
PART1: LIVEBLOG
PART2: Mine funderinger, for egen regning! 🙂

PART 1:
Min LIVEBLOG fra møtet:

(Bakgrunn: 
Det besvares to spørsmål under denne delen av møtet:
1: Ønskes kommunesammenslåing? 
2: Hvis JA: Er du villig til å avgi kommunesenteret til nabon for å oppnå det?)

Først: 
Omforent enighet (heter det sånn?) fra Høyre i begge kommunene, og deretter FrP i begge kommunene (?):

Det ER herlig å ha hørt at både Høyres Rune Arstein og FrPs Åge Husby er klokkeklar på at plassering av kommunesenter ER IKKE VIKTIG i lys av hva kommunestrukturdebatten handler om. Og at de begge sier “JA” til at man er villig til å gi fra seg kommunesenteret til nabon for å oppnå sammenslåing. Runes tillegg “dersom, hvis” (angående tjenestekvaliteten) er på sin plass og Åges tillegg “Trur at Rørvik kan være beste plassering av kommunesenter” er jeg også helt enig i..

runearstein-700

Hadde en god prat med Rune Arstein i pausen. Han var tydelig på Høyres politikk. Bra!

Dette lover bra! 🙂 “Ja+Ja” fra begge disse partiene, slik jeg tolker det i begge kommuner.

SV og KrF (begge kommuner) er, slik jeg tolker fremlegget fra Merethe Lervåg, enig i “Ja+Ja”

Dette vitner om at der er mye raushet tilstede! God start!

Så venstre sin tur:

Litt usikker på tolkningen… men;“Ja+Ja” fra Vikna V den var tydelig. Så tydelig at de faktisk foreslår å legge hele administrasjonssenteret til Kolvereid, først som sist. Og definere Rørvik som regionsenter (hva nå det betyr!?) DET var nesten litt i overkant raust, eller?

Men “Ja+Nei” fra Nærøy V, om jeg forstod rett? Ja. Forslaget om at kommunesenteret skal til Kolvereid, er felles fra både Vikna og Nærøy Venstre, så jeg tolker det “Ja+Nei” fra NærøyVenstre. Raushet i klasse(!) fra Vikna Venstre, men ikke Nærøy Venstre, må det bli da.. 🙂

Vikna SP sin tur. De vil, om jeg forstod rett, ha kommunesammenslåing, men vil overlate til ekstern part å avgjøre kommunesenterplassering.

(Red.anm: Dette er, slik jeg ser det, allerede utreda. Rapport fra ekstern part konkluderte vel med Rørvik som senter?! Og det er vel uansett politikerne som i kommunestyret må gjøre bestemmelsene, DET kan vel ikke settes bort!? Ansvarsfraskrivelse er det noe som heter! :-O)

Uansett blir det “Ja+Ja” fra Vikna SP her, det er jo sånn sett raust!

Nærøy SP:
Skeptisk/positiv til sp.m.1, men ganske klart ja hvis Kolvereid blir kommunesenter. Altså “Nei” på sp.m.2.

AP (begge kommuner):
1: Ja og nei. Delt oppfatning internt, begge sider av broa? Men “summasummarum” mest positiv, så lenge fokuset blir på tjenestekvalitet.
2: Nei. (Begge sider).

AP poengterte også at de (iallefall talsmann Terje Sørvik) er dypt uenig i type “voldgift”/ekstern part, men har ufravikelig tillit til demokratiet og politikere!

— Slutt del 1—

Del 2, åpent for innlegg.

1:
Hans Martin Storø poengterer at geografiske avstander er akkurat like store nå som da han vokste opp. Pluss at det er viktig med storkommune for å ruste seg 40-50 år frem. Helst med Leka/Bindal. Derfor må kommunesenteret plasseres på Kolvereid. Fordi de geografiske avstandene blir for utfordrende for “utkantene” om det blir i Rørvik.

Min kommentar: jepp, men innenfor infrastruktur, kommunikasjon, også (og særlig!) digitalt har det skjedd svært mye på disse årene, siden du vokste opp. Antall mil definerer ikke avstand i dag på samme måte som før. I hvertfall ikke om 40-50 år. 🙂
Forøvrig er jeg helt enig om at her må det spises kameler, og at det er viktig å lykkes i kommunesammenslåingen nå.

2:
Johannes Sandstad:
Prosessen er viktig. Må IKKE strande! Poengterer at det virker (til stor glede) som å være stor enighet om at prosessen må lykkes. Sandstad sier også at han nettopp derfor støtter Venstres fellesforslag som plasserer administrasjonssenter på Kolvereid. Ikke BARE fordi han er Nærøyværing, men også fordi det fremstår som et forslag som er det som er nærmest å gi enighet og komme i mål.

Min kommentar: Jeg synes dette hørtes klokt fundert ut, og støtter Sandstads innlegg langt på veg! Men jeg er noe usikker på om eneste måte å komme i mål på er å “gi” kommunesenteret til Kolvereid, nettopp fordi svært mange mener det beste egentlig vil være å ha det i Rørvik… Men er det eneste måten, så støttes dette, det må jeg innrømme!

3: Rune Arstein:
Fokus på tjenestene også nå. Men han er pragmatisk: For mange er kommunesenterplassering IKKE viktig. For andre er det veldig viktig. Forøvrig (og av den grunn) ytrer han stor støtte til Venstres forslag (som nevnt ovenfor).

Min kommentar: Jeg tolker Arstein dit at han henviser til at (særlig) Nærøy Senterparti ytrer at administrasjon på Kolvereid er avgjørende, og at han indirekte da mener at da er det kanskje lurest nå, for å komme videre, å legge senteret dit. Derfor også støtte til Venstres forslag (correct me if I’m wrong, Rune) 🙂 Dersom det er riktig at det ikke er viktig hvor senteret ligger, så er jeg jo enig jeg… Noen kameler må noen svelge her… Men hvor viktig er senterplasseringen? Jeg er ikke sikker…

4: Magnus Kjørås:
Skeptisk til Venstres forslag. Skjønner ikke helt hva som menes med regionsenter, og mener forslaget fra Viknas forhandlingsutvalg er bedre, der skole/helse lokaliseres til Kolvereid og teknisk+admsenter legges t Rørvik. Og at dette er bedre både for Rørvik og Kolvereid, om jeg forstod ham rett:-)

Min kommentar: Langt på veg enig i det også! Ambivalent dag.. Virker som sådan mye mer gjennomtenkt og utprøvd det forslaget.. jeg klarer kanskje ikke helt å se konsekvensen av hva “regionsenter”-status betyr!? Om det betyr noe i det hele tatt!?

5: Eli Anne Krystad: Underbygde Venstres forslag, med noe mindre fokus på senterplasseringene.

Min kommentar:Godt, ungdommelig og fremtidsretta innlegg. Viktig perspektiv. Kanskje har hun helt rett, faktisk!? Var det du Eli Anne som sa “Viktig å opprettholde Kolvereid som et godt _tettsted_” ? :-O

6: Hallvard Laugen: generelt skeptisk til reformen, mye på grunn av sentralisering og mulig utarming av grender. Spesielt skeptisk (avvisende!) om admin blir Rørvik.

Min kommentar: Naturlig innlegg, i tråd med både SPs ideologi og SP-s innlegg tidligere. Er forsåvidt enig i det som sies, men mener helt andre hensyn (kanskje dessverre) blir viktigere å fokusere på nå og i framtida. Samfunnsutviklinga legger noen andre premisser på en måte. “Verden venter ikke”-ish 🙂

7: Bjørn Ola Holm: Summa summarum mener han at Rørvik taper mer på at det ikke blir sammenslåing enn på å gi administrasjonssenter til Kolvereid. Derfor!

Min kommentar. Enig der også gitt 🙂  hmm.. vanskelig sak…kan vel ikke være enig med alle…? Men finnes det bare to alternativ? Enten gi opp nå, eller gi etter for “Asplis ultimatum”?

8: Fant ikke noe nytt innhold i Tørums andre innlegg/delvis glippa.

9: Sture Karlsen: To gode poeng:
a) Innleder med at det er betegnende at alle som først sier at kommunesenterets plassering ikke er kjempeviktig nå trykker Venstres forslag til sitt bryst .

Min kommentar: true!…

b) Drodler litt videre på alternativet med enda større kommune hvis vi ikke lykkes… da er det utenkelig at Vikna ville kreve adm.senteret, men heller vil ha funksjoner på områder Vikna har fortrinn og er gode på i den nye store kommunen…. og DA ville det vel være kjøpbart for Kolvereid å ikke være adm.senter… eller ??

Min kommentar: Han har jaggu et poeng eller to han Sture! Er det slik at også Nærøy Senterparti, i ytterste konsekvens, heller vil ha en storkommune sammen med Namsos &co, der Kolvereid garantert ikke får administrasjon for noe som helst, enn å ha en kommune sammen med Vikna der Rørvik får administrasjonssenteret? Er det _virkelig_ antydninger til såpass banal tankegang som det her? 🙁 Svært fremmed for meg, men så er jeg jo innflytter da…

10: Repr. fra Vikna KrF (navn falt ut): Skille av administrasjonssenterog regionsenter er merkelig og uheldig.

Min kommentar: Tja, høres fornuftig ut det også gitt :-O Er Venstres forslag et  “skudd fra hofta”, for lite gjennomtenkt?

Oppsummering:

Amund Hellesø: grovt sett har kommunestyrerepresentantene fra Nærøy uttrykt begeistring for Vikna Venstres forslag mens Vikna kommunestyre (minus Venstre) er negativ. Ingen bombe. Godt møte, viktig og spennende tid!

Steinar Aspli: Godt møte, Godt forslag fra venstre, administrasjonssenter ER viktig for alle og regionsenter ER et begrep!

Undertegnede: 

PART 2:
Mine funderinger utpå natta etter å ha fordøyd litt:

Alle som ønsket kommunesammenslåing ønsket dette for å sørge for at kommunene kunne levere tjenester som er GODE NOK for samtida og framtida. Det var et godt utgangspunkt!

Men: Enhver politiker som ønsker slik kommunesammenslåing må SELVSAGT svare JA på spørsmålet om man kan være villig til å gi slipp på administrasjonssenteret for å oppnå dette. Politikerne har ansvar for å sikre tjenestekvaliteten. Om de ser på det som viktigere å “beholde administrasjonssenter” enn å “sikre tjenestekvaliteten” feiler de. Alternativet da er å være IMOT kommunesammenslåing, fordi man mener det ikke gir økt tjenestekvalitet. Å si at man ser at det vil være tjenestekvalitetsfordeler ved å slå seg sammen, men så likevel ikke vise vilje til at det er aktuelt å gi fra seg kommunesenteret er å ikke vise raushet. Og det er å ikke ta ansvar for tjenestekvaliteten.

DERFOR var og er raushet vesentlig i denne saken, og kort fortalt viste følgende parti slett ikke raushet i den sammenheng:

Nærøy Senterparti

Nærøy Venstre
Nærøy Arbeiderparti
og Vikna Arbeiderparti.

Alle disse sa de IKKE var villige til å gi fra seg kommunesenteret. Som tidligere medlem i Nærøy Arbeiderparti må jeg si jeg blir litt skuffet da. Men det var selvsagt noen grunner til at jeg meldte meg ut 🙂 Litt dumt dog at det største opposisjonspartiet i hjemkommunen min ikke ønsket eller ønsker å fortelle noe om hvorfor de nå har inntatt dette standpunktet.

Alle de andre partiene viste STOR grad av raushet i dette viktige spørsmålet. Og kongen av raushet må sies å være Vikna Venstre, med sitt forslag om å faktisk legge kommuneadminstrasjonssenteret til Kolvereid. Jeg tar av meg hatten! I andre enden av den skalaen sitter nå altså Nærøy Senterparti og er helt bastant på at kommunesenteret må til Kolvereid, ellers blir det ikke noe kommunesammenslåing.

Stian Aakre snakka litt om Raushet i sitt innlegg. Men hans parti, Nærøy SP inntar jumboplassen på mitt raushetsbarometer denne gangen!

Stian Aakre snakka litt om Raushet i sitt innlegg. Men hans parti, Nærøy SP, inntar jumboplassen på mitt raushetsbarometer denne gangen! ;-)

Man kan og bør også få med i denne sammenheng at forhandlingsforslaget fra Nærøydelegasjonen i saken var at Kolvereid fikk oppvekst+helse+administrasjonssenter mens Rørvik fikk teknisk. (veldig grovt, men ganske praktisk riktig). Tilsvarende forslag fra Vikna var nesten det samme, men da at Rørvik skulle få administrasjonssenteret i tillegg til teknisk, og altså Kolvereid både Helse og Oppvekst. I lys av antall offentlige arbeidsplasser, vil jeg betegne Viknaforslaget som klart mest raust da!

Dermed blir det i DEN sammenheng: Nærøy: IKKE RAUS, VIkna: RAUS.
Trist for en Nærøyværing!

Men er nå Venstrepartienes utspill et godt forslag?

Jeg vet ikke. Men har noen betenkeligheter.

Det vil si: Jeg forstår at forslaget kommer. Og forstår (og tolker på egen kappe og for egen regning) at det kommer som en konsekvens av redselen for at prosessen stopper om man ikke “gir etter” for ultimatum som er fremsatt av Nærøy og frontet av Nærøy Senterparti ved Steinar Aspli. Men jeg er ikke sikker på at det er nødvendig å gi etter, så lenge alle jo egentlig er enige om at det er best for fremtidig tjenesteproduksjon å slå seg sammen!

ALLE VIL NEMLIG EGENTLIG HA KOMMUNESAMMENSLÅING. Alle svarte JA på spørsmål 1, med begrunnelse i fremtidig tjenesteproduksjon og kvaliteten på den.

So far so good.. Det blir da kjempeviktig å ikke stoppe prosessen. Noe Nærøy Senterparti langt på veg insinuerer at vil skje, om de ikke får kommunesenteret til Kolvereid. Men jeg merka meg at fylkesmannen på sin side sa at det holder fint for dem at det er gjort likelydende vedtak i begge kommuner om at Vikna og Nærøy er enige om å slå seg sammen. I det lyset kan avgjørelsen om kommunesenterplassering komme lenger frem i tid. Der er jeg HELT enig med Vikna SVs Merethe Lervåg, som hadde dette som et helt konkret forslag. Akkurat denne saken kan faktisk utsettes!

Og helt ærlig: Jeg og de aller fleste jeg har snakka med siden jeg kom hit til Kolvereid i 2012 har alltid sagt at kommunene kommer til å bli slått sammen, og da kommer Rørvik til å bli kommunesenteret. Dette gjelder folk i alle aldre. Og det har jeg også egentlig alltid tenkt selv. Fordi:

  • Det bor flest der – klart størst fortetning i bosetning og næringsliv.
  • Det er størst vekst der – utvikling og endring er viktigere enn noen gang – også for offentlig tjenesteyting og administrasjon og ledelse. Da kan det være smart å ri på samme veksten, og dra nytte av hverandre – som helt klart blir enklere når man er sammen.
  • Rørvik har et omdømme, kjent navn, merkevare etc…
  • Rørvik har en helt annen infrastruktur, flyplass, havn, etc.. som vil kunne viktig for et kommunesenter i en vekstregion.
  • “Ytre Namdal har et senter. Det er lenge siden det har vært seriøs debatt eller tvil om Rørvik som ubestridt kommunikasjons-, handels- og næringssenter.” (sitat Sturla Nordbø, i Namdalsavisa i starten av uka)

Jeg registrerer selvsagt at “vekst” og “utvikling” er begreper det ikke er enighet om.
Og holdningene til BALANSERT UTVIKLING slik disse presenteres av flere av Nærøy Senterparti under møtet, mener jeg er skumle!

Sett i et Viknaperspektiv kan man da si at den måten å se vekst på som Nærøy SP presenterer blir sånn:
Dersom Austafjord har vekst må kommunen/storsamfunnet kompensere en annen grend i kommunen for å balansere denne utviklinga. Dette er faktisk på grensen til kommunistisk tankesett. Og jeg liker det virkelig ikke!

Er det slik at offentlige arbeidsplasser et sted ER LIK vekst det stedet? Slett ikke! Det blir rett og slett feil bruk av vekst som begrep!

Vel.. det var mine betraktninger etter en meget interessant opplevelse.
Jeg skulle ønske (og ønsker virkelig) flere åpne og tilgjengelige meningsbrytninger fra de som sitter midt oppi denne prosessen. Det hele fremstår som noe utilgjengelig som vi “lekfolk” ikke har forutsetninger for å mene noe om. Men det har vi.

Men dersom man starter debatten med premisset “Kommunene leverer tjenester av god nok kvalitet per i dag, så dette er kun et spørsmål om ressursbesparelse” så blir jeg ikke med på diskusjon. Jeg ser at oppfattelsen om at dette er noe man gjør for å spare penger til administrasjon er tungt tilstede for eksempel på “Godt Valg!“-gruppa på Facebook. Det er synd. For det er rett og slett feil. Dette handler om å kunne yte gode nok tjenester til befolkningen nå og i framtida. Det er ikke nødvendigvis slik at kvaliteten er for dårlig på så mange tjenesteområder helt ennå. Men jeg garanterer at om få år, har vi ikke sjanse til å levere tjenester av god nok kvalitet med den kommunestrukturen vi har i Ytre Namdal i dag! Derfor må vi gjøre en endring i tide!

Uansett: Takk for et godt møte, og interessant ettermiddag og kveld! 🙂


Les også:
Hvordan står det til med demokratiet i Nærøy i dag?
Et politisk klikk