Kultur og fritid – en salderingspost i “kulturkommunen” Nærøy?

Midt på natta, etter å ha blitt vekka opp av en tørst sønn som nå har fått en skvett vann fra koppen sin og sover søtt igjen, kom jeg over en blogg fra en “bransjekollega” i kommunekulturnorge Knut André Bjerke:

Les bloggen fra kulturarbeideren på Hadeland her.

Min første tanke var: En bloggende kulturarbeider fra en småkommune – Hurra! 🙂

Deretter, etter å ha lest bloggen, ble jeg mer tankefull og trist. Og jeg velger å dele noen av tankene og bekymringene med “verden” (inkl. Nærøyværimger og andre ytternamdalinger) her på min egen blogg.

Først vi jeg si at jeg støtter 100% bloggforfatterens gjennomgående fokus på viktigheten av samarbeid og flere medspillere for å lykkes med det svært viktige kulturarbeidet i norske kommuner, også de små! Og når jeg leser avslutningen i bloggen, misunner jeg hans lange liste over kolleger som han kan hilse til – og takke – i denne “årsgjennomgangen” som blogginnlegget er.

For nettopp der er status for Nærøy kommune krise nå: En nedskjæring av ansatteressursene brukt på kultur og fritid til et minimum (?), har i mine øyne bortimot  rasert tjenestetilbudet innenfor sektoren totalt nå.

Det er mange grunner til at jeg har sett meg rundt etter annen jobb og har  permisjon fra min kulturarbeiderstilling nå. Dette er dog den viktigste!

Men jeg er i aller høyeste grad en kulturinteressert innbygger fremdeles – derfor engasjerer temaet meg. Og derfor bryr jeg meg veldig om dette!

Greit nok – vi har en noe mindre kommune med litt andre geografiske forhold enn kommunen til bloggforfatteren her. Men samtidig er det spesielt at det i Nærøy kommune, i løpet av en periode på 3 år nå, har foregått – i det stille (?) – en nedbemanning på kultur&fritid fra 250% stilling fordelt på 3 personer til nå 100% stilling på 1 person. (Jeg holder bibliotek og kulturskole utenom her, det gjør også den bloggende kulturarbeideren fra Gran Kommune i bloggen sin).

Mitt store spørsmål – som nok må rettes til politikerne i Nærøy først og fremst – er derfor: Hvor går den kommunale kulturtjenesten vår videre de neste 4 år?

Skjæres kulturområdet ytterligere til beinet? Som en av mange konsekvenser av at man hele tiden er opptatt av å opprettholde og beholde flest mulig av “de gamle strukturene” og tidligere måter å organisere tjenestetilbudet vårt på i kommunen – selv i en ekstrem omstillingstid?

Er politikerne så opptatt av å “gjøre alle til lags” at man er villig til å ofre vesentlige tjenesteområder som man VET gir bolyst, godt omdømme, økt livskvaltet for folk i alle aldre og ikke minst gir stor forebyggende effekt som man raskt sparer inn på andre områder!?

Noen kontrollspørsmål:
– Hvor ble “ungdomssatsingen” av?

– Hva skjedde med fritidsklubben på Kolvereid?

– Hvorfor er vi ikke lenger MOT-kommune?

– Hvem er egentlig kommunens kontaktperson for frivillige lag og forreninger?

– Hvor mye kostet drifta av den tidligere mye omtalte mekkegarasjen, og hvor ble pengene til dette av når den nå ikke lenger er i drift?

– Hvor  henvender ungdom som ønsker å spille i band seg om de f.eks trenger bistand til å finne egna øvingslokale?

Jeg blir også frista til å stille spørsmålet:
Hvordan kan man fremdeles mene at Nærøy er en kulturkommune?

Holder det å vise til at det innenfor kommunens grenser finnes et rikt utvalg lag og forreninger som driver med kultur og en gang per år kan de søke kommunen om kulturmidler?
…Det gjør kanskje det!?

Jeg for min del mener det bør være en viss politisk vilje og gjennomføringskraft angående ressursbruk og satsing/utvikling på kulturområdet for at man som kommune skal kunne smykke seg med begrepet kulturkommune. I allefall ikke det stikk motsatte.