Mobilforbud i skolen = Å pisse i egen bukse!

Foreldre, lærere, rektorer, skolefolk, politikere! Og alle andre:

Det opprører meg å se at en rektor i nabokommunen vår virkelig mener at det er MOBILEN sin feil at elevene hans “sitter 20 minutter i mattetimene uten å få med seg hva som blir sagt”. Det er selvsagt læreren sin feil!

Det er lærerne som må sette rammene for undervisningen sin, basert på: Deltakerforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, arbeidsmåter, og vurderinger. (Lærere kjenner igjen denne lista godt!). JA: Det er vanskelig, og i dag særdeles vanskelig. Men det er fortsatt lærerne sin jobb.

mobilforbud-tweet

Selvsagt:
I svært mange undervisningssituasjoner er det ikke OK at elevene bruker sin mobil, helt enig! Særlig i de første skoleåra er ikke mobilen spesielt relevant i undervisningssituasjoner så veldig ofte. Men den blir mer og mer relevant etterhvert som barna vokser opp. Og etterhvert som digitale OG mobile verktøy for kommunikasjon, informasjon og masse masse mer blir standard i samfunnet vårt.

For få år siden mente jeg at unger som fikk mobil før de begynte i ungdomsskolen var bortskjemte og at det var bare tøys. I dag ser jeg svært stor nytte og glede av at min førsteklassing har en mobil i skolesekken. Som han selvsagt ikke har påslått i undervisningstiden så lenge lærerne faktisk setter rammer for det. Og for å la det være sagt: Jeg er svært fornøyd med at lærerne på skolen til min sønn setter rammer for akkurat det. Da gjør de jobben sin! 

I tråd med kunnskapsløftet er digital kompetanse i dag akkurat like viktig som lesing. Og regning.  Da må skolen klare å forholde seg til at mobilen finnes og ikke “forby den ut av syne“, fordi “det er en utrolig krevende oppgave” slik rektoren på Høylandet sierJeg krever faktisk at skolen hjelper meg og oss som foreldre med å oppdra ungene mine, og deres venner, også i digital kompetanse som for eksempel å håndtere å ha en mobiltelefon på godt og vondt. Og nettvett! Fordi kunnskapsløftet og opplæringslova sier at skolen skal gjøre det!

I samfunnet vårt i dag er mobilen veldig viktig. Og den blir mer og mer viktig. Og skolen er en helt sentral del av samfunnet. Men det ser av og til ut som at enkelte skoler glemmer et vesentlig punkt i formålsparagrafen i opplæringslova:

“Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.”

For å ha mulighet til dette, kan man ikke lage en kunstig skolehverdag kjemisk fri for mobiltelefoner! For man kan på ingen måte vente med å lære seg å håndtere mobiltelefon til man er ferdig med skolen. Eksempel: Til tross for at aldersgrensa for bruk av Instagram i dag er 13 år, er gjennomsnittsalderen for å få sin egen instagramkonto i Norge i dag 8 år. Da må skolen, om de tar formålsparagrafen i opplæringslova på alvor, fortere enn svint ordne seg kompetanse så de kan håndtere og forholde seg til mobil som et verktøy på godt og vondt.. Iallefall kan de ikke forby den!

Lærere og rektorer som ikke vil finne seg i at de må forholde seg til og selv sette rammene for mobilbruk, basert på momentene over, har ikke noe i dagens skoleverk å gjøre! (Kraftig kost, men helt sant). Et overstyrende “forbud mot å ha mobil med seg på skolen” slik vi i går også kunne lese at Grong kommune planlegger å innføre fra høsten, er ikke OK i det hele tatt! Fordi en mobil kan være så voldsomt mye mer enn noe som lett distraherer og tar oppmerksomheten bort og som kan brukes til mobbing og sjikane..

Politikere som fronter dette ved høstens kommunevalg får min stemme! Samfunnet vårt trenger en helt annen fokus på digital kompetanse enn det ser ut til at skolen mange steder ønsker. Og når dette representerer holdningen på skoler i Grong og Høylandet kommuner er det skremmende nært. Og jeg velger å mene noe om det før det kommer til Nærøy. For det vil jeg virkelig ikke kunne godta! Her er man rett og slett i ferd med å gjøre samfunnet en enorm bjørnetjeneste!


Her en blogg fra June Breivik, Developement manager e-læring hos BI, om samme tema, med utgangspunkt i samme eksempel som jeg bruker.

 

Og her om det samme fra Hans-Petter Nygård-Hansen, også han med eksempler fra Nord-Trøndelag, dessverre…

 

Les også: Kuddle – sosiale medier for barn!