Innbygger, folkevalgt, ansatt… Den viktige hattebevisstheten!

bjornolaholm

Politikerrollen er viktigst” og “Etikkregler knebler ytringsfriheten” uttaler Bjørn Ola Holm i Vikna Venstre i dagens Ytringen. Og jeg mener det er et veldig viktig tema som bringes frem i lyset her. Særlig fordi jeg som innbygger i en kommune er av den formening at selv om jeg er ansatt i samme kommune, fratar ikke dette meg automatisk noen demokratiske rettigheter. Vi er helt nødt til å kunne håndtere flere hatter i dag, særlig i små samfunn som vi har i #ytrenamdal! Det er min jobb å ha riktig hatt på hodet til enhver tid, en hattebevissthet som er avgjørende å håndtere i det gjennomsiktige kommunikasjonssamfunnet vi lever i. 

Jeg er derfor for så vidt langt på veg enig med Holm i at rollen som folkevalgt i en kommune nok må kunne “triumfe” rollen som ansatt i mange sammenhenger. Kanskje bortsett fra de som er ansatt i en lederstilling vel og merke! ..Men da bør man vel heller ikke uten videre kombinere det med folkevalgt!? Men det er ikke det temaet jeg direkte skal dvele ved i denne fredagsbloggen!

For det som gjør dette temaet svært interessant for meg er først og fremst det skillet som mange, inkludert ordfører Reinert Eidshaug i Vikna kommune, gjør mellom det å “ta opp en sak med kommunen sin” (enten det er som innbygger eller kanskje til og med som folkevalgt) og det å “gå ut i media med en sak”. For når kommuner (som Vikna kommune) har tatt konsekvensen av at vi lever i et åpent kommunikasjonssamfunn og etablert seg med kommunikasjonskanal på Facebook, er det langt på veg ikke lenger noen forskjell mellom de to! Og dette er jo i mine øyne også en solid styrke for demokratiet vårt..

…men når det er sagt er jo akkurat dette ikke noe egentlig nytt, ettersom postlistene for inngående post til kommunen lenge (alltid?) har vært åpne for media. Og skal være det… Det er bare blitt så enormt mye tydeligere (og oppdatert i sanntid). Til stor glede for åpne, ærlige og redelige demokratiske prosesser og styring av fellesskapets ressurser til fellesskapets beste.

Jeg heier videre på åpenhet, redelighet og demokrati kombinert med økt hattebevissthet. Og i denne konkrete saken kanskje bittelitt på Vikna Venstre!

Legg igjen et svar