Hva menes egentlig med “en facebook-annonse”?

Her om dagen kom jeg over følgende påstand i en tweet sendt fra Anne Jacobsen, analysesjef i Amedia. Hun var nemlig en av de heldige som hørte på seniorforsker Petter Bae Brantzæg (Sintef) under årets “Nordiske Mediedager“, og hun kom med følgende tweet fra hans foredrag:

01tillit-lav

Som “langt over middels opptatt av” markedsføring i sosiale medier generelt, og på facebook spesielt, fant jeg denne påstand svært interessant. Derfor ønsket jeg å få dette utdypet litt nærmere, enten av “tweetens mor” eller av “påstandens far”. Så da tweetet jeg følgende spørsmål til @annelyser, med mention til @PetterBB, i håp om å få det litt klarere for meg hva som lå bak denne påstanden:

mintweet

Men svaret som kom gjorde meg ikke spesielt klokere på hvordan “annonser på facebook” er definert i den nevnte påstanden:

annes-svarI mine øyne er det nemlig slik at hva som egentlig er “annonsering på facebook” og hva som ikke er det, på ingen måte er helt 100% klart for folk flest. Og kanskje heller ikke for mange i mediebransjen?!

Går vi til wikipedia, får vi følgende definisjon på “annonse”:

annonse-fra-wiki

Altså vil enhver betalt melding som gjengis på facebook, etter denne definisjonen være en “annonse på facebook”. Men i det lyset er jeg sterkt uenig i (og meget tvilende til holdbarheten i!) den opprinnelige påstanden fra Sintef-forskeren om at folk har lav tillit til facebookannonser! Og da mye fordi jeg bruker “betalt melding” på facebook på en måte som for mange trolig slett ikke anses som annonsering.. Det skal jeg eksemplifisere nå:

Følgende statusoppdatering er en helt normal post fra meg som administrator av facebooksida til Kolvereid Kino, sendt ut ved lunsjtider den 6. mai:

drittvar-feed-organisk
Jeg tviler sterkt på at noen vil oppfatte en slik statusoppdatering, utelukkende sendt til facebookstrømmen (og til facebooksidens tidslinje), som en annonse på facebook!

Men altså: Det du ser ovenfor er slik denne konkrete statusen så ut i facebookstrømmen til de som fikk den dit “organisk” (direkte fordi de liker siden) eller viralt (via noen av sine facebookvenner som likte, kommenterte eller delte den). Mange facebookbrukere, innenfor det som jeg har definert som relevant målgruppe for Kolvereid Kino, fikk en bittelitt annerledes variant av denne statusen i sin facebookstrøm. Fordi jeg betalte facebook for å vise akkurat denne statusen til disse. Slik så statusen ut for disse:

drittvar-feed-sponset

Med andre ord: Med den ørlille forskjellen at postetidspunktet for statusen er bytta ut med ordet “Sponset”, i svakt grå under “Kolvereid Kino” helt først. For ordens skyld: Det finnes også en tredje “variant” av denne eksakte postingen som sponset variant, nemlig en der det over selve statusen står angitt: “Foreslått innlegg:”. Den varianten vises til de i kinoens definerte målgrupper som ikke har klikka på “liker” på facebooksida vår, men som likevel får statusen i sin facebookstrøm på grunn av at det er en “betalt melding” (annonse?) og nettopp det  at de er i en av kinoens definerte målgrupper.

Andelen av folk som fikk denne postingen i facebookstrømmen sin organisk/viralt kontra betalt kan man se her:

drittvar-admin

Dette betyr at det er hele 1434 personer som har fått denne statusen som en betalt melding på facebook. Altså som en annonse i følge definisjonen til Wikipedia. Jeg betviler dog at spesielt mange av disse anser denne statusen som en “facebook-annonse”. Nettopp derfor stilte jeg spørsmålet om hvordan facebookannonser defineres ved tweeten som kom om “Lav tillit til facebookannonser”.

Jeg opplever at kommunikasjonen jeg fører på vegne av Kolvereid Kino på facebook har svært stor tillit hos både leserne som har klikka på liker på facebooksida til kinoen og blant de som ikke har gjort det. Jeg kommer stadig over tilfeller der folk i vår region ikke en gang er klar over at de faktisk IKKE er tilhenger av kinoens facebookside. Jeg mener derfor at folk ikke nødvendigvis er så opptatt av forskjellen på innlegg fra sider de har klikka “liker” på og innlegg fra andre relevante sider. Folk liker etterhvert så enormt mange sider uansett, at jeg tviler på om de har helt oversikt over hvilke sider de har likt og ikke. I allefall har ikke jeg det! 🙂

Som drifter av denne kinosida er jeg svært opptatt av å føre en kommunikasjon med flest mulig potensielle nåværende og fremtidige kino-kunder, som bygger opp merkevaren Kolvereid Kino på langsiktig basis. Dette gjøres gjennom systematiske daglige oppdateringer med relevant innhold i en personlig og uformell tone, som nettopp gjør at folk får tillit til Kolvereid Kino. “Det folk oppfatter som annonser på facebook” brukes derfor trolig i svært liten grad av Kolvereid Kino i den sammenheng. Mens slike statuser som dette for eksempel er svært vanlig:

takk-admin

Er dette en facebookannonse?.. :-).. og er det en annonse som folk “har liten tillit til”?…

Vi sørger alltid for at rekkevidden på statusoppdateringene, særlig de som fungerer bra, holdes høy. Dette ved bruk av et publiserings-, promoterings- og målings-system for facebook (komfo) som automatisk promoterer gode postinger mot forskjellige målgrupper. Målgruppene er forøvrig nøye utvalgt og definert, både på bakgrunn av geografi, alder, kjønn og diverse slike parameter, men også på bakgrunn av innsamlede facebook-bruker-ID’er/epostadresser (custom audiences) og på bakgrunn av at vi loggfører annen trafikk til nettsider/billettsalgs-URLer, og sørger for at vi i størst mulig grad når ut til de som nettopp viser oss at de er interessert i kinoen.

Annonserer Kolvereid Kino på facebook? Ja definitivt, hele tiden!

Svært mye av det som postes av oss på facebook har en liten “rekkevidde-økende” pengesum med seg, slik at de fleste statusene blir sett av mange fordi vi betaler facebook for at de skal gjøre det. Jeg tviler likevel sterkt på om spesielt mye av denne annonseringen som vi gjør på facebook teller med i det hele tatt i det statistiske materialet som ligger bak påstanden fra Sintef-forskeren om at annonser på facebook har lav tillit. Og jeg vet også at Kolvereid Kino på ingen måte er alene om å tenke slik som dette rundt vår kommunikasjon og markedsføring på facebook!

For alle sidene jeg administrerer på facebook bruker jeg annonsering på tilsvarende måte som jeg her har eksemplifisert ved hjelp av Kolvereid Kinos facebookside. Jeg hevder derfor at annonsering på facebook, gjort på en god og kanaltilpasset måte, kan være en helt utmerket måte å bygge opp sitt omdømme og sin merkevare på. Og altså slett ikke kan kategoriseres og benevnes som noe som “folk har liten tillit til!” Men dette krever selvsagt at man bruker facebookannonsering på en måte som er tilpasset det samfunnet vi lever i, og den måten kommunikasjon føres på i dag. For tenker man at man nå “bare” kan ta og sette inn en annonse på facebook, i stedet for å ha den i avisa, bommer man selvsagt stort. Og jeg forstår godt hvorfor det da kan hevdes at “facebookannonser” har lav tillit

I en tid der annonsering og innhold smelter mer og mer sammen og flere og flere brukere ikke klarer (eller ikke er så opptatt av?) å skille mellom hva som er betalt innhold og hva som ikke er det, er det kanskje på tide med en redefinering av begrepet “annonse”!? Derfor mener jeg at påstanden i tweeten som var utgangspunktet for dette blogginnlegget blir alt for upresist formulert, muligens også svært lite relevant. Og kanskje er spørsmålene som er blitt stilt i forbindelse med den statistiska innsamlinga av data som ligger til grunn slett ikke tilpasset den virkeligheten vi faktisk lever i!? Det hadde det vært interessant å fått vite litt mer om! 🙂

Legg igjen et svar